צווי בטיחות עבור מרי חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ

נמצאו 5 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126639 01/03/2023 גבעתיים כללי
126100 19/02/2023 באר יעקב חסר גידור משטחי עבודה
120515 18/09/2022 באר יעקב הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
116799 08/06/2022 בית שמש לא הוצג תסקיר לגנרטור בעת הביקור
111946 17/01/2022 בית שמש עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה