צו בטיחות מספר 120,515

מספר צו
120515
תאריך מתן צו
18/09/2022
שם אתר/מפעיל
הקמת 6 גנים ובית כנסת מגרש 312
יישוב
באר יעקב
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף