צו בטיחות מספר 116,799

מספר צו
116799
תאריך מתן צו
08/06/2022
שם אתר/מפעיל
פרוייקט בית ספר וגנים מגרש 218
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הוצג תסקיר לגנרטור בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף