צו בטיחות מספר 113,589

מספר צו
113589
תאריך מתן צו
26/02/2022
שם אתר/מפעיל
עין גנים 24 פתח תקווה תמ"א 38
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הגידור והתקן הבטיחות לא תמיד נמצאים במקומם או לא מתאימים
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
מבנה הגידורים וקיומם / 44.