צווי בטיחות עבור רוחאן שאול

נמצאו 5 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
114977 06/04/2022 פתח תקווה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
113589 26/02/2022 פתח תקווה הגידור והתקן הבטיחות לא תמיד נמצאים במקומם או לא מתאימים
111477 04/01/2022 פתח תקווה ליקויים רבים באתר בנייה
107731 29/09/2021 פתח תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים
106848 23/08/2021 פתח תקווה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה