צו בטיחות מספר 114,101

מספר צו
114101
תאריך מתן צו
28/07/2022
שם אתר/מפעיל
תוספת מרפסות שמש ברח' אנה פרנק 28 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עותק אישור הדרכה לכל עובד אינו נמצא בידי מנהל עבודה בעבודות בניה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
הדרכה ואימון / 6.(ד)