צווי בטיחות עבור חבזון יואב

נמצאו 5 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
122255 10/11/2022 בת ים מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
118736 28/07/2022 בת ים הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
114101 28/07/2022 בת ים עותק אישור הדרכה לכל עובד אינו נמצא בידי מנהל עבודה בעבודות בניה
118738 28/07/2022 בת ים מכונת ההרמה הוכנסה לשימוש ללא בדיקה ראשונית
114460 22/03/2022 פתח תקווה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה