צו בטיחות מספר 122,255

מספר צו
122255
תאריך מתן צו
10/11/2022
שם אתר/מפעיל
תוספת מרפסות שמש ברח' שי עגנון פינת ברזילי בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)