צו בטיחות מספר 118,738

מספר צו
118738
תאריך מתן צו
28/07/2022
שם אתר/מפעיל
תוספת מרפסות שמש ברח' אנה פרנק 28 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מכונת ההרמה הוכנסה לשימוש ללא בדיקה ראשונית
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 86.