צו בטיחות מספר 118,736

מספר צו
118736
תאריך מתן צו
28/07/2022
שם אתר/מפעיל
תוספת מרפסות שמש ברח' אנה פרנק 28 בת ים
יישוב
בת ים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה הפיגום / 21.