צו בטיחות מספר 114,460

מספר צו
114460
תאריך מתן צו
22/03/2022
שם אתר/מפעיל
רבי יהודה הנשיא 18 פתח תקווה
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)