צו בטיחות מספר 115,930

מספר צו
115930
תאריך מתן צו
14/05/2022
שם אתר/מפעיל
מהיר לעיר הוד השרון
יישוב
הוד השרון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה התחיל בחפירה מבלי שבדק את קיומם האפשרי של קווי חשמל מים ביוב טלפון גז וכיוצא באלה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
אמצעי זהירות מיוחדים / 114.(א)