צווי בטיחות עבור ת.ע.ן עבודות עפר בע"מ

נמצאו 6 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
120946 04/10/2022 הוד השרון פני הקרקע שונו בקרבת עמודי החשמל
120001 31/08/2022 הוד השרון פני הקרקע שונו בקרבת עמודי החשמל
119747 25/08/2022 הוד השרון ליקויים רבים באתר הבניה
115930 14/05/2022 הוד השרון מבצע בנייה התחיל בחפירה מבלי שבדק את קיומם האפשרי של קווי חשמל מים ביוב טלפון גז וכיוצא באלה
104753 05/07/2021 הוד השרון ליקויים רבים באתר הבניה
99408 17/02/2021 הוד השרון עבודה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל