צו בטיחות מספר 99,408

מספר צו
99408
תאריך מתן צו
17/02/2021
שם אתר/מפעיל
מהיר לעיר הוד השרון
יישוב
הוד השרון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(א)