צו בטיחות מספר 116,101

מספר צו
116101
תאריך מתן צו
18/05/2022
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 ברח' הציונות 29-39 חולון
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)