צווי בטיחות עבור קבוצת כוכב האחים יזמות ובנייה בע"מ

נמצאו 6 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
127641 26/03/2023 חולון ליקויים רבים באתר הבניה
125967 15/02/2023 חולון הפיגום לא נבדק בידי מנהל עבודה ותוצאות הבדיקה לא נרשמו בפנקס הכללי
125966 15/02/2023 חולון שלבי הסולם אינם מחוברים היטב לזקפיו
119017 04/08/2022 חולון משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
119016 04/08/2022 חולון הוקם פיגום זקפים על בסיס בלתי מתאים
116101 18/05/2022 חולון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.