צו בטיחות מספר 119,017

מספר צו
119017
תאריך מתן צו
04/08/2022
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 ברח' הציונות 29-39 חולון
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)