צו בטיחות מספר 119,016

מספר צו
119016
תאריך מתן צו
04/08/2022
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 ברח' הציונות 29-39 חולון
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוקם פיגום זקפים על בסיס בלתי מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
ביסוס פיגום זקפים / 35.(ג)