צו בטיחות מספר 125,967

מספר צו
125967
תאריך מתן צו
15/02/2023
שם אתר/מפעיל
תמ"א 38/1 ברח' הציונות 29-39 חולון-
יישוב
חולון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפיגום לא נבדק בידי מנהל עבודה ותוצאות הבדיקה לא נרשמו בפנקס הכללי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
בדיקת פיגום / 20.(א)