צו בטיחות מספר 116,741

מספר צו
116741
תאריך מתן צו
07/06/2022
שם אתר/מפעיל
9 בנינים צמודי קרקע ראש העין
יישוב
ראש העין
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זקפים לא תקין
שם חוק
שם סעיף