צווי בטיחות עבור עפיף ביאדסה ובניו - חברה לבנין פיתוח והשקעות בע"מ

נמצאו 9 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
120308 08/09/2022 חיפה ליקויי בטיחות רבים
119409 15/08/2022 נשר ליקויי בטיחות
116741 07/06/2022 ראש העין פיגום זקפים לא תקין
115290 24/04/2022 פתח תקווה אחר
110660 13/12/2021 חיפה הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
98677 27/01/2021 ראש העין ליקויים רבים
96882 21/12/2020 חיפה ליקויי בטיחות רבים בתחום החשמל
76431 19/12/2019 פארק תעשיות עמק חפר מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
72708 13/08/2019 פארק תעשיות עמק חפר העסקת עובד בגובה בניגוד להוראות האמורות בתקנה 8