צו בטיחות מספר 98,677

מספר צו
98677
תאריך מתן צו
27/01/2021
שם אתר/מפעיל
ראש העין רחוב מרים ילן שטקליס גוש 5480 מגרש 183 184 185 186 191 178
יישוב
ראש העין
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(ה.(1))