צו בטיחות מספר 76,431

מספר צו
76431
תאריך מתן צו
19/12/2019
שם אתר/מפעיל
מגרש 42 מפעל מרלוג מיסטר ספרינקלר פארק תעשיות עמק חפר
יישוב
פארק תעשיות עמק חפר
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ב)