צו בטיחות מספר 116,748

מספר צו
116748
תאריך מתן צו
07/06/2022
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מעבר המתלה 3 גוש 30100 חלקה 173 רמת אשכול ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידורים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)