צווי בטיחות עבור ט ד אלאמיר הנדסה ובנייה בעמ

נמצאו 8 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
124187 10/01/2023 ירושלים כננת רצפה ללא בדיקה
124186 10/01/2023 ירושלים חוסר בגידורים
116748 07/06/2022 ירושלים גידורים
116749 07/06/2022 ירושלים פיגום
104816 05/07/2021 ירושלים ליקויים רבים
98473 24/01/2021 ירושלים פיגום זיזי לקוי
98474 24/01/2021 ירושלים מערכת הטפסות בכל החזית המערבית (חניה) לקויה
96075 01/12/2020 ירושלים צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי