צו בטיחות מספר 96,075

מספר צו
96075
תאריך מתן צו
01/12/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מעבר המתלה 3 גוש 30100 חלקה 173 רמת אשכול ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
צדי חפירה או מילוי / 112.(א)