צו בטיחות מספר 124,187

מספר צו
124187
תאריך מתן צו
10/01/2023
שם אתר/מפעיל
פרויקט רמת הגולן 1 גוש 30245 חלקה 183 רמת אשכול ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
כננת רצפה ללא בדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)- תש"ל - 1970
שם סעיף
הגדרות / 79.