צו בטיחות מספר 124,186

מספר צו
124186
תאריך מתן צו
10/01/2023
שם אתר/מפעיל
פרויקט רמת הגולן 1 גוש 30245 חלקה 183 רמת אשכול ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חוסר בגידורים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)