צו בטיחות מספר 98,473

מספר צו
98473
תאריך מתן צו
24/01/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מעבר המתלה 3 גוש 30100 חלקה 173 רמת אשכול ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זיזי לקוי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף