צו בטיחות מספר 117,484

מספר צו
117484
תאריך מתן צו
27/06/2022
שם אתר/מפעיל
קרל פופר מגרש 201 נתניה
יישוב
נתניה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)