צווי בטיחות עבור מור (י.ז.) השקעות ואחזקות בע"מ

נמצאו 6 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
130265 22/05/2023 כרמיאל ליקויי בטיחות רבים
122371 14/11/2022 מוצא עילית ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
117590 03/07/2022 כרמיאל חוסר תוכנית+ דיפון
117582 30/06/2022 כרמיאל לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
117485 27/06/2022 נתניה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
117484 27/06/2022 נתניה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.