צו בטיחות מספר 131,253

מספר צו
131253
תאריך מתן צו
15/06/2023
שם אתר/מפעיל
אסף 32 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אתר בנייה בו נמצא ריבוי של משטחי עבודה )מרפסות- פירים- פיגומים וכו'( שאינם מגודרים כנדרש- בתקנות הבנייה.
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה- התשי"ד-1954
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) תשע"ו-2016) / 6.(א.(1))