צו בטיחות מספר 117,485

מספר צו
117485
תאריך מתן צו
27/06/2022
שם אתר/מפעיל
קרל פופר מגרש 201 נתניה
יישוב
נתניה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)