צו בטיחות מספר 117,582

מספר צו
117582
תאריך מתן צו
30/06/2022
שם אתר/מפעיל
בניית 4 מבני מגורים 23 יח"ד מגרש 154 שכונת הר כרמי כרמיאל
יישוב
כרמיאל
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)