צו בטיחות מספר 122,371

מספר צו
122371
תאריך מתן צו
14/11/2022
שם אתר/מפעיל
פרוייקט ציבורי בראשית דיור מוגן רמת מוצא 1 גוש 30314 חלקה 39 ירושלים
יישוב
מוצא עילית
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף