צו בטיחות מספר 118,313

מספר צו
118313
תאריך מתן צו
19/07/2022
שם אתר/מפעיל
פרויקט מבבצע שלמה 9
יישוב
קריית מלאכי
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לוח חשמל ומערכת החשמל לא נבדק ע"י בודק חשמל
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(א)