צווי בטיחות עבור קל - פלד בע"מ

נמצאו 19 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
132964 16/07/2023 אלעד חסר אישור בודק חשמל
131703 25/06/2023 ירושלים ליקויים רבים
122325 13/11/2022 ירושלים תקרה בגובה העולה על 4 מטרים ללא תכנון טפסות
122190 10/11/2022 קריית גת אביזרי הרמה
122189 09/11/2022 קריית גת חשמל
118313 19/07/2022 קריית מלאכי לוח חשמל ומערכת החשמל לא נבדק ע"י בודק חשמל
106801 22/08/2021 קריית גת דיפון חפירה
100389 05/03/2021 בית שמש ליקויים רבים שנתגלו בעת הביקור
97979 13/01/2021 ירושלים ליקויים רבים
89356 23/07/2020 ירושלים החלפת גנרטור והזזתו ללא אישור חשמלאי בודק
87565 20/07/2020 בית שמש אי בדיקת מתקני חשמל ע"י חשמלאי בודק
83919 25/06/2020 ירושלים הפסקת עבודה בגין ליקוים
83947 25/06/2020 ירושלים פיגום - פירוק שוקת אשפה
81073 30/04/2020 ירושלים מבצע בנייה התחיל בחפירה מבלי שבדק את קיומם האפשרי של קווי חשמל מים ביוב טלפון גז וכיוצא באלה
80277 22/03/2020 ירושלים חוסר בגידורים משטחי עבודה לא תקניים
77920 29/01/2020 ירושלים בעת הביקור נראו משטחי עבודה מעץ להתקנת התבניות לטפסנות-ללא גידורים וחיזוקים לא תקין.
77346 16/01/2020 בית שמש חשמל כללי
76051 11/12/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
62795 29/01/2018 ירושלים ליקויי בטיחות רבים