צו בטיחות מספר 97,979

מספר צו
97979
תאריך מתן צו
13/01/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט הקמת מקווה שלמה זלמן דרוק 65 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף