צו בטיחות מספר 77,920

מספר צו
77920
תאריך מתן צו
29/01/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניית מתנ"ס בחומת שמואל רחוב הקצין יחיאל לנגר ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בעת הביקור נראו משטחי עבודה מעץ להתקנת התבניות לטפסנות-ללא גידורים וחיזוקים לא תקין.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף