צו בטיחות מספר 81,073

מספר צו
81073
תאריך מתן צו
30/04/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט שיפוץ ובניה אודיטוריום האקדמיה למוטוריקה למחול גבעת רם ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה התחיל בחפירה מבלי שבדק את קיומם האפשרי של קווי חשמל מים ביוב טלפון גז וכיוצא באלה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
אמצעי זהירות מיוחדים / 114.(א)