צו בטיחות מספר 80,277

מספר צו
80277
תאריך מתן צו
22/03/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניית מתנ"ס בחומת שמואל רחוב הקצין יחיאל לנגר ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חוסר בגידורים משטחי עבודה לא תקניים
שם חוק
שם סעיף