צו בטיחות מספר 62,795

מספר צו
62795
תאריך מתן צו
29/01/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים תמ"א 38 רח' יהודה 42 פינת פייק קנינג ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף