צו בטיחות מספר 89,356

מספר צו
89356
תאריך מתן צו
23/07/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניית מתנ"ס בחומת שמואל רחוב הקצין יחיאל לנגר ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
החלפת גנרטור והזזתו ללא אישור חשמלאי בודק
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)