צו בטיחות מספר 87,565

מספר צו
87565
תאריך מתן צו
20/07/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט בניית מקווה וטיפת חלב נחל שורק 8 גוש 34583 חלקה 83 מגרש 715 בית שמש
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקת מתקני חשמל ע"י חשמלאי בודק
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)