צו בטיחות מספר 83,919

מספר צו
83919
תאריך מתן צו
25/06/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניית מתנ"ס בחומת שמואל רחוב הקצין יחיאל לנגר ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקוים
שם חוק
שם סעיף