צו בטיחות מספר 76,051

מספר צו
76051
תאריך מתן צו
11/12/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט בניית מתנ"ס בחומת שמואל רחוב הקצין יחיאל לנגר ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות
שם חוק
שם סעיף