צו בטיחות מספר 122,978

מספר צו
122978
תאריך מתן צו
06/12/2022
שם אתר/מפעיל
תמ""א 38- הרוא""ה 29- קרית שמואל- חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.-
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה- התשי""ד-1954
שם סעיף
מינוי עוזר בטיחות- תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) תשע""ט-2018 / 25ב.(א)