צווי בטיחות עבור עראבי אבראהים

נמצאו 5 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
123125 06/12/2022 חיפה זקפי הפיגום חוברו למבנה על ידי חוטי ברזל
122978 06/12/2022 חיפה מבצע בנייה לא מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.-
117505 27/06/2022 חיפה ליקוי בטיחות בפיגומים ופיגום שאינו עומד בתקן
112590 02/02/2022 חיפה הפסקת עבודה בגין ליקויים ואי הימצאות מנהל עבודה
102023 19/04/2021 קריית ביאליק הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים