צו בטיחות מספר 123,295

מספר צו
123295
תאריך מתן צו
12/12/2022
שם אתר/מפעיל
פרויקט מרדכי אביב רחוב צומת בייט גבעת מרדכי ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מעלית עובדים ללא תסקיר בתוקף
שם חוק
שם סעיף