צווי בטיחות עבור מרדכי אביב. מפעלי בניה בע"מ

נמצאו 31 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
136296 28/09/2023 ירושלים אי חידוש בדיקת מתקן חשמל זמני
124243 15/01/2023 ראשון לציון פיגום זיזי ללא הוראות יצרן
123295 12/12/2022 ירושלים מעלית עובדים ללא תסקיר בתוקף
115478 28/04/2022 ראשון לציון הפסקת עבודה בגין ליקוים
109639 16/11/2021 מודיעין-מכבים-רעות כללי
105262 18/07/2021 ראשון לציון אין אישור חשמלאי בודק
100760 11/03/2021 רמלה העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
99808 24/02/2021 רמלה ליקויים רבים
94151 25/10/2020 רמלה חסרים גידורים במרפסות
93458 12/10/2020 ראשון לציון משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
92549 13/09/2020 ראשון לציון עגורן צריח
83018 08/06/2020 מודיעין-מכבים-רעות הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
82243 21/05/2020 רמלה תוקף תעודת העגורנאי פג
81401 09/05/2020 מודיעין-מכבים-רעות לוחות חשמל ללא בדיקה
81229 05/05/2020 ראשון לציון ליקוים רבים
80558 02/04/2020 מודיעין-מכבים-רעות תאונת עבודה
79766 11/03/2020 ראשון לציון הפסקת עבודה בגין ליקוים
78154 05/02/2020 מודיעין-מכבים-רעות גידורים
78153 05/02/2020 מודיעין-מכבים-רעות חשמל
77805 27/01/2020 ירושלים אי מינוי עוזר בטיחות
74925 04/11/2019 רמלה העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
72325 30/07/2019 מודיעין-מכבים-רעות ליקויים שנראו בעת הביקור
69095 06/03/2019 ירושלים ליקויי בטיחות רבים
64738 11/06/2018 רמלה לא נערכה בדיקה תקופתית של העגורן אחת לששה חדשים לפחות
64737 11/06/2018 רמלה לא נערכה בדיקה תקופתית של העגורן אחת לששה חדשים לפחות
64739 11/06/2018 רמלה לא נערכה בדיקה תקופתית של העגורן אחת לששה חדשים לפחות
64736 11/06/2018 רמלה לא נערכה בדיקה תקופתית של העגורן אחת לששה חדשים לפחות
63512 14/03/2018 ירושלים אי בדיקתמכונות הרמה אחת ל-14 חודש ע"י בודק מוסמך
63508 14/03/2018 ירושלים ליקויי בטיחות רבים
61569 02/11/2017 רמלה אי בדיקת עגורן צריח על ידי בודק מוסמך - אחד ל-6 חודשים.
61568 02/11/2017 רמלה מתקן ההרמה לא נבדק בידי בודק מוסמך במועדים או בתדירות שנקבעו בפקודה